Şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık.

Şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık.

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Hâkka sûresi 9-12. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

9-Fir‘avun ve ondan öncekiler ve altüst olan (şehir)ler(in halkı olan Lût kavmi) de o günah (şirk) ile geldi.

10-Öyle ki Rablerinin elçisine isyân ettiler de (Allah) onları (şiddeti gittikçe) artan bir yakalayışla yakalayıverdi!

11-(Nûh tûfânında her tarafı) su bastığında, şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık.

12-Tâ ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar, onu bellesin!