Sû-i zan, maddî ve mânevî içtimaiyatı zedeler

Sû-i zan, maddî ve mânevî içtimaiyatı zedeler

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Dördüncü hastalık: "Sû-i zan"dır.

Evet, insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan sâikasıyla başkalara teşmil etmesin. 

Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. 

Binaenaleyh, eslâf-ı izâmın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek sû-i zandır. Sû-i zan ise, maddî ve mânevî içtimaiyatı zedeler.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye