Şu görünen âlem, İlâhî bir dükkân ve bir mahzendir

Şu görünen âlem, İlâhî bir dükkân ve bir mahzendir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Şu görünen âlem, İlâhî bir dükkân ve bir mahzendir. İçerisinde envâen türlü türlü mensucat kumaşlar, mekûlât yemekler, meşrubat şerbetler vardır.

Bir kısmı kesif, bir kısmı lâtif, bir kısmı zâil, bir kısmı dâimî, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mâyi ve hâkezâ, her çeşit bulunur.

Lâkin bir kısmı icadî bir nescdir. Bir kısmı da tecellîyata bir nakıştır.

Felâsifenin dalâletince, icad ile nakış birdir. Ve o dükkân sahibi de mûcib-i bizzattır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye