Size şahitlerin en hayırlısını haber vereyim mi?

Size şahitlerin en hayırlısını haber vereyim mi?

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Zeyd bin Halid El-Cühenî (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Size şahitlerin en hayırlısını haber vereyim mi? O, kendisinden istenmeden önce şahitlik görevini yerine getiren kimsedir.

(Camiüssağir-2864)