Size ne oldu ki Allah yolunda sarf etmeyeceksiniz?

Size ne oldu ki Allah yolunda sarf etmeyeceksiniz?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hadid Sûresi 10-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

10-Hem size ne oldu ki Allah yolunda sarf etmeyeceksiniz? Göklerin ve yerin mîrâsı zâten Allah’ındır (hepsi sonunda O’na kalacaktır). Fetihten evvel, içinizden (Allah yolunda) sarf eden ve savaşanlar, (diğerleriyle) bir olmaz! İşte onlar, derece i‘tibâriyle sonradan sarf eden ve savaşanlardan daha büyüktürler. Bununla berâber, Allah hepsine de en güzeli (Cenneti) va‘d etmiştir! Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdâr olandır.

11-Kimdir şu kimse ki, Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç versin de (*) (Allah da) onu kendisine artırsın! Ayrıca onun için (pek) değerli bir mükâfât vardır.

(*) Allah’a güzel bir borç vermek, Allah’ın kendisine verdiği malından, O’nun yolunda harcamak demektir. (Beyzâvî, c. 2, 468)