Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz Allah ise âhireti arzulamanızı istiyor

Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz Allah ise âhireti arzulamanızı istiyor

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfâl Sûresi 67-71. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

67. Yeryüzünde (küfrün belini kırıp) ağır basmadıkça, bir peygamberin esirlerinin olması (fidye alması) muvâfık değildir! (Siz) şu dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz; Allah ise âhireti (arzulamanızı) istiyor. Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

68. Eğer Allah tarafından (Ashâb-ı Bedr`in bağışlandığına dâir) önceden verilmiş bir yazı (hüküm) olmasaydı, (esirlere bedel olarak) aldığınız (fidye)den dolayı elbette size(pek) büyük bir azab dokunurdu.

69. Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah`dan korkun! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

70. Ey peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki: `Eğer Allah kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse (kalblerinizde bir hayır ve îmân varsa), size sizden alınan (fidye)den daha hayırlısını verir ve size mağfiret eder.` Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

71. Eğer (o esirler) sana ihânet etmek isterlerse ki, daha önce de şübhesiz Allah`a hâinlik etmişlerdi de, (Allah) onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.