Semâvâtın (göklerin) münasip sakinleri vardır

Semâvâtın (göklerin) münasip sakinleri vardır

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Onuncu Risale

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ 1

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Şu âyet-i kerimenin yüksek semâsına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz.

BİRİNCİ BASAMAK

Semâvâtın, melâike ile tesmiye edilen münasip sakinleri vardır. Çünkü, küre-i arzın semâya nisbeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zevilhayatla dolu olması, semâvâtın o müzeyyen burçları zevi'l-idrak ile dolu olmasını tasrih ediyor.

Ve keza, semâvâtın bu kadar ziynetler ile tezyin edilmesi, behemehal zevi'l-idrâkin takdir ve istihsan ile nazar-ı hayretlerini celb etmek içindir. Çünkü, hüsn-ü ziynet, âşıkların celbi içindir. Yemek ve taam da aç olanlara yapılır.

Maahaza, ins ve cin o vazifeyi ifâya kâfi değillerdir. Ancak, gayr-ı mahdut, oraya münasip melâike ve ruhânîler o vazifeyi ifâ edebilir.

Dipnot-1: "Şeytanlar için o yıldızları birer mermi yaptık." Mülk Sûresi, 67:5.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye