Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddessir Sûresi 47-56. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

47-“Nihâyet bize yakin (inkâr edemeyeceğimiz ölüm) geldi!”

48-Artık şefâatçilerin şefâati onlara (kâfirlere) fayda vermez!

49-Şimdi onlara ne oluyor ki o nasîhatten yüz çeviricidirler.

50, 51-Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

52-Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.

53-Hayır! Bil‘akis (onlar), âhiretten korkmuyorlar!

54-Hayır! Şübhesiz ki o (Kur’ân), bir nasîhattir.

55-Artık isteyen ondan nasîhat alır.

56-Bununla berâber, Allah (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilemedikçe nasîhat almazlar! (Kendisinden) sakınılmaya lâyık olan da, bağışlamaya ehil olan da O’dur!