Said Nursi: Benim dahil olduğum cemaat İttihad-ı İslâmdır

Said Nursi: Benim dahil olduğum cemaat İttihad-ı İslâmdır

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hutbe-i Şamiye isimli eserinde İslam dünyasına yönelik beyan ettiği müjdeler...

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Sekizinci vehim: Ehl-i İttihad-ı İslâm olan buradaki cemaate, mânen gibi sûreten de intisap edenlerin ekserisi avam, bir kısmı da meçhulü’l-hal olduğundan, fitne ve ihtilâfı imâ ediyor.

Elcevap: Belki, ağraza adem-i müsaadesine binaendir. Hem de, madem maksadı ittihad ve ilâ-yı kelimetullahtır; teşebbüsat ve harekâtı da ibadettir. İbadet camiinde şah ve gedâ birdir. Müsavat hakikî düsturdur. İmtiyaz yoktur. Zira en ekrem, en müttakîdir. Ve en müttakî, en mütevâzidir.

Binaenaleyh, mânen asıl hakikat, ittihada intisap ile beraber sûreten onun nümunesi olan bu uhrevî ve sırf dinî cemaate intisap ile teşerrüf edecek. Yoksa şeref vermeyecektir. Bir katre, bahr-i ummanı tezyid edemez. Hem de, bir günah-ı kebire ile imandan çıkmadığı gibi; şems garptan tulû etmediğinden, tevbenin kapısı da açıktır.

Bir desti müteneccis su, bir denizi tencis etmediği gibi, kendi de temizlendiğinden, şimdi bu nümune-i ittihada intisap eden adama şartımız olan sünnet-i Nebeviyeyi (aleyhissalâtü vesselâm) ihyâ ve evâmirine imtisal ve nevâhîden içtinap ve asâyişe ilişmemek, elinden gelse azm-i kat’î ile dahil olan bazı meçhulü’l-hal olanlar, bu hakikat-i âliyeyi lekedar etmez. Zira kendi lekedar olsa da, imanı mukaddestir. Rabıta da imandır. Bu unvan-ı mukaddese böyle bahaneyle leke sürmek İslâmiyetin kıymet ve ulviyetini bilmemekle beraber, kendini ahmaku’n-nas ilân etmektir.

Nümune-i ittihad olan cemaatimize—sair cem’iyât-ı dünyeviyeye kıyasen—leke sürmeyi, târiz etmeyi cemî kuvvetimizle reddederiz. İstifsar tarikiyle bir itirazları olursa, cevaba hazırız. İşte meydan!

Benim dahil olduğum cemaat, burada tafsil ettiğim İttihad-ı İslâmdır. Yoksa muterizlerin bâtıl tevehhüm ettikleri cemiyet-i mütehayyile değildir. Bu dinî heyet efradı, şarkta olsa, garpta olsa, cenupta olsa, şimalde olsa beraberiz.

(Devam edecek)
 
ÖNCEKİ BÖLÜMLER:

Avrupa ilerledi, İslam dünyası niye geri kaldı?

İstikbal, yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak

İslam ahlakını yaşarsak diğer din mensupları İslâmiyete girecek

Elbette böyle bir zamanda Kur’ân hükmedecek

İslam'ın önündeki sekiz engel dağılıyor

Amerika ve Avrupa filizofları İslam'ı övüyor

İslamiyet maddeten de hükmedecek

İslam aleminin kırılmaz 5 kuvveti var

Yeryüzü pisliklerden temizlenecek, dünya barışı sağlanacak

İslam dünyası hakkında nasıl ümitsiz olursunuz?

İslâmiyet aleyhinde bu halin devam etmesi hiç mümkün müdür?

İşte İslam aleminin kalbindeki hastalığı öldüren ayet

Doğruluğu ihya edip hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz

Bediüzzaman: Yol ikidir; ya doğru söyle, ya da sus!

Husumet ve adavetin vakti bitti öyleyse...

Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslamiyetin mizacıdır

Neme lâzım deyip tembellik döşeğine atmak zamanı değil!

Hakikat-i İslâmiye bütün siyâsâtın fevkindedir

İttihad-ı İslâmın tam zamanı gelmeye başlıyor

Ecnebiler işte bu ahlakımızı çaldılar ve yükseldiler

Müslümanların saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir

Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun!

Şûrâ-yı şer'î o düşmanları durdurur

Hamiyet-i diniye mi, hamiyet-i milliye mi lâzım?

Ahirette olduğu gibi, dünyada da İslâmiyet milliyeti hakim olacak

İman dünyada da bir mânevî cenneti temin eder

İnsanlık, Kur’ân’ın hakaikine yapışacak

'Dindar milletvekilleri bana siyaseti şeriata âlet ediyorsun' dediler

Hakikî adalet odur ki Allah’ın emri namıyla olsun

Mesleğimiz, ahlâk-ı Ahmediye ile tahallûk ve sünneti ihyâ etmektir

Gazetecilerin yaptığı iki kıyas-ı fâsid

Arap,Türk,Kürt,Arnavut,Çerkez ve Lâzların en kuvvetli milliyetleri İslâmiyettir

İttihad-ı Muhammedî dediğimizde o cemaat murad değildi

Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir

Ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur

Cemaatleri iki şartla tebrik ve onlarla ittihad ederiz

 

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.