Risale-i Nurlar bu tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarıdır

Risale-i Nurlar bu tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarıdır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Hata-Savab cetvelinin zeylidir

Hata 88: İddiacı der: Nur, tefsir değil. Hem bazen akideye muhalif gider.

Cevap: Tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlerini ispat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarı olduğuna, ehl-i dirayet ve dikkat yüz binler şahitler var.

Ve Mısır, Şam ve Haremeyn-i Şerifeynin muhakkik âlimlerinin ve İstanbul ve sair yerlerin müdakkik hocalarının Nurları tasdik edip ilişmemeleri ve Said'in müddet-i hayatında mantıkî ve galibâne mücadele-i ilmiyesi, iddiacının bu isnat ve ittihamını tekzip ve reddeder.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar