Onların üzerlerine uğultulu bir kasırga gönderdik insanları çekip alıyordu

Onların üzerlerine uğultulu bir kasırga gönderdik insanları çekip alıyordu

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kamer Sûresi 18-22. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

18-Âd (kavmi) de (peygamberleri Hûd’u) yalanladı; artık (bak onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?

19-Şübhesiz biz, onların üzerlerine devamlı bir uğursuzluk gününde, dondurucu (ve uğultulu) bir kasırga gönderdik.

20-İnsanları çekip alıyordu. Sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibiydiler!

21-Artık (bak,) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?

22-Şânım hakkı için, (biz) Kur’ân’ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; fakat bir nasîhat alan var mı?