Onların gözlerini silme kör ettik, 'Haydi tadın azâbımı ve korkutmalarımı' dedik

Onların gözlerini silme kör ettik, 'Haydi tadın azâbımı ve korkutmalarımı' dedik

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kamer Sûresi 33-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

33-Lût kavmi (de kendilerine azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı.

34, 35-Şübhesiz ki biz, onların üzerine (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik; ancak Lût âilesi müstesnâ. Tarafımızdan bir ni‘met olarak onları (karısı hâriç) bir seher vaktinde kurtardık. İşte şükreden(ler)i böyle mükâfâtlandırırız!

36-And olsun ki (Lût) onları (azabla) yakalamamıza karşı korkutmuştu; fakat (onlar) o korkutmalara karşı şübheye düştüler.

37-And olsun ki ondan (Lût’un kendisinden), misâfirlerinden (murâd almak üzere) talebde bulundular; bunun üzerine (biz de) onların gözlerini silme kör ettik: “Haydi tadın azâbımı ve korkutmalarımı!” (dedik).

38-And olsun ki devamlı bir azab, onları bir sabah erkenden yakalayıverdi.

39-“İşte azâbımı ve (size olan) tehdidlerimi tadın!” (dedik).

40-Şânım hakkı için, (biz) Kur’ân’ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; fakat bir nasîhat alan var mı?