Onlardan birine rab olan, hepsine de rab olur

Onlardan birine rab olan, hepsine de rab olur

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Yıldızlar, şemsler arasında mümâselet olduğu gibi filcümle müsâvat da vardır.

Binaenaleyh, onlardan biri ötekilere rab olamaz. Ve onlardan birine rab olan, hepsine de rab olur. Ve keza, herşeye de rab olur.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye