Onlar da, siz de helak olmadan beyinsizlerinizin kötülüklerine engel olun

Onlar da, siz de helak olmadan beyinsizlerinizin kötülüklerine engel olun

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Numan bin Beşir (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Onlar da, siz de helak olmadan beyinsizlerinizin kötülüklerine engel olun.

(Camiüssağir-3894)