Onlar büyüklük tasladılar ve bir günahkârlar topluluğu oldular

Onlar büyüklük tasladılar ve bir günahkârlar topluluğu oldular

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Yunus Sûresi 75-78. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

75 . Sonra onların ardından Mûsâ ve Hârûn’u, mu‘cizelerimizle Fir‘avun’a ve (kavminin) ileri gelenlerine gönderdik; fakat (onlar) büyüklük tasladılar ve bir günahkârlar topluluğu oldular.

76 . Nihâyet onlara tarafımızdan hak gelince: “Doğrusu bu apaçık bir sihirdir” dediler.

77 . Mûsâ: “Size hak gelince, onun için böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir?Hâlbuki sihirbazlar kurtuluşa ermez!” dedi.

78 . (Onlar) dediler ki: “(Sen) bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndüresin de yeryüzünde saltanat sâdece ikinizin (kardeşin Hârûn ile senin) olsun diye mi geldin? Biz, ikinize de inanacak kimseler değiliz.”