O zâlimleri 'Dünyaya geri dönecek bir yol var mı?' derlerken görürsün

O zâlimleri 'Dünyaya geri dönecek bir yol var mı?' derlerken görürsün

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şûrâ Suresi 44-46. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

44 . Ve Allah (küfürlerindeki inatları sebebiyle) kimi dalâlete atarsa, artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Azâbı gördüklerinde ise, o zâlimleri: “(Dünyaya) geri dönecek bir yol var mı?” derlerken görürsün.

45 . Yine onları görürsün ki, zilletten boyunlarını bükmüş kimseler olarak göz ucu ile gizlice (ateşe) bakarlarken, ona arz olunurlar. İmân edenler ise der ki: “Asıl hüsrâna uğrayanlar, kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini (işte böyle) hüsrâna uğratanlardır!” Dikkat edin! Şüphesiz ki zâlimler, devamlı bir azap içindedirler.

46 . Hem onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Çünkü Allah, kimi (isyânındaki inadından dolayı) dalâlete atarsa, artık onun (kurtulması) için bir yol yoktur.