O gün Rahmân’ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz

O gün Rahmân’ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nebe Sûresi 31-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

31, 32, 33, 34-Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır!

35-(Cennet ehli) orada boş bir söz ve yalan işitmezler.

36-(Bunlar) Rabbinden bir mükâfât ve (O’nun fazlından, ziyâdesiyle) yeterli bir ihsân olarak (verilir).

37-Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân’dan ki, (bütün mahlûkat, azametinden) O’na karşı bir hitâba mâlik olamazlar!

38-O gün ruh (Cebrâîl) ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz; ve (o konuşan da ancak) doğruyu söyler!

39-İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

40-Şübhesiz ki biz, sizi yakın bir azâb ile korkuttuk. O gün kişi, ellerinin takdîm ettiği şeye (önceden işlediği ameline) bakar ve kâfir: “Ah! Keşke ben toprak olaydım!” der.