O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir

O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Furkan Sûresi 23-26. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

23 . (O vakit artık) her ne amel işlemişlerse ele almışız da, onu (etrâfa) yayılmış toz zerreleri hâline getirmişizdir.

24 . O gün Cennet ehli, kalacak yer i‘tibâriyle en iyi ve istirâhat edecek yer cihetiyle de en güzel olan(lar)dır.

25 . O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

26 . O gün, gerçek mülk (hâkimiyet) Rahmân’ındır. Kâfirlere ise, zor olan bir gündür!