O, doğunun da batının da Rabbidir

O, doğunun da batının da Rabbidir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müzemmil sûresi 6-9. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

6-Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.

7-Çünki senin için gündüz vaktinde, uzun bir meşgûliyet vardır.

8-O hâlde Rabbinin ismini zikret ve herşeyden alâka(nı) keserek O’na yönel!(2)

9-(O,) doğunun da batının da Rabbidir; O’ndan başka ilâh yoktur; o hâlde (kendine, yalnız) O’nu vekil edin!