Niçin herkes bir çeşit istibdat uyguladı

Niçin herkes bir çeşit istibdat uyguladı

İstibdat o kadar fena birşey iken

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

Sual: İstibdat o kadar fena birşey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb (yapma) ederdi?

Cevap: İçinde tefer'unun (firavunlaşma) lezzet-i menhûsesi ve tahakküm ve tehevvüs-ü nemrudâne (Nemrud gibi heveslenme) vardı.