Minnete girmektense Rabb-i Vâhid'e iltica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir?

Minnete girmektense Rabb-i Vâhid'e iltica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir?

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Üçüncü hakikat

Şu gördüğün dünyayı, bütün lezâiziyle, sefahetleriyle, safâlarıyla pek ağır ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fâsit, kalbi hasta olanlardan başka kimse o ağır yükün altına giremez. 

Çünkü, bütün kâinatla alâkadar olmaktansa ve herşeyin minnetine girmektense ve bütün esbab ve vesaite el açıp arz-ı ihtiyaç etmektense, bir Rabb-i Vâhid, Semî ve Basîre iltica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir?

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye