Mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehadet ederler

Mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehadet ederler

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İddianamede benim hakkımda dört esas var.

Birinci esas: Güya bende tefahur ve hodfuruşluk var ve kendimi müceddit biliyorum.

Ben bütün kuvvetimle bunu reddederim. Hem mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün kardeşlerim şehadet ederler. Hattâ Denizli'deki ehl-i vukuf "Eğer Said mehdiliğini ortaya atsa bütün şakirtleri kabul edecek" dediklerine mukàbil, Said, itiraznamesinde demiş ki: "Ben Seyyid değilim. Mehdi Seyyid olacak" diye onları reddetmiş.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar