1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Marmaduke Pickthall: Bunu Hıristiyanlar da, Mûseviler de itiraf ediyor
Marmaduke Pickthall: Bunu Hıristiyanlar da, Mûseviler de itiraf ediyor

Marmaduke Pickthall: Bunu Hıristiyanlar da, Mûseviler de itiraf ediyor

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

HÂLIK'IN HUKUKUYLA MAHLÛKATIN HUKUKUNU EN MÜKEMMEL SURETTE ANCAK MÜSLÜMANLIK TARİF ETMİŞTİR!

Kur’ân’ın telkin ve Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) tebliğ ettiği esâsâttan mükemmel bir ahlâk mecellesi vücut bulur. Esasat-ı Kur’âniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah’a takarrub etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakka raptettiğini inkâr etmek mümkün değildir.

Hâlıkın hukuku ile mahlûkun hukuku, ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da, Mûseviler de itiraf ediyorlar.

Marmaduke Pickthall 1

1 : Marmaduke Muhammed Pickthall, "Islam and Modernism", Islamic Review and Muslim India, 1918, sayı:1, s.9

İşaratü'l-İ'caz