Mahşer günü sizi bir araya getireceği gün, teğâbün (aldanma) günüdür!

Mahşer günü sizi bir araya getireceği gün, teğâbün (aldanma) günüdür!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Teğabün Suresi 9-10. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

9 . O toplanma (o mahşer) günü için sizi bir araya getireceği gün, işte o, teğâbün (aldanma) günüdür! (*) Artık kim Allah’a îmân edip sâlih amel işlerse, (Allah) onun kötülüklerini örter ve onu altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur!

10 . İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. O ise, ne kötü varılacak yerdir!

(*) Burada geçen “aldanma günü” dünya hayâtı mukābilinde âhiretini fedâ eden insanların bu alışverişte ne kadar aldandıklarını o gün anlayacaklarından kinâyedir. (Râzî, c. 15/30, 26)