1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Levazaune: Kur’ân, her hürmete şâyân olan eserdir
Levazaune: Kur’ân, her hürmete şâyân olan eserdir

Levazaune: Kur’ân, her hürmete şâyân olan eserdir

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

KUR'AN İLE KAVANİN-İ TABİİYE ARASINDA TAM BİR ÂHENK VARDIR!

Yeni keşfiyatın veyahut ilim ve irfanın yardımıyla hallolunan, yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mesele yoktur ki İslâmiyetin esasâtıyla taarruz etsin. Bizim, Hıristiyanlığı, kavanin-i tabiiye ile telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân’ın tâlimiyle kavanin-i tabiiye arasında tam bir âhenk görülmektedir. Kur’ân, her hürmete şâyân olan eserdir.

Levazaune

İşaratü'l-İ'caz