Kur'ân-ı Kerim, bazan birşeyin insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder

Kur'ân-ı Kerim, bazan birşeyin insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Kur'ân-ı Kerim, bazan birşeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani, o şeyin gayeleri, zikredilen gayeye münhasır değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam ve sair faidelerine insanın nazar-ı dikkatini celbetmek için insanlara râci o faideyi zikrediyor.

Meselâ:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ 1 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ 2

âyet-i kerimeyle zikredilen faide, takdir-i kamerin binlerce faidelerinden biridir.

Yoksa, takdir-i kamer bu faideye münhasır değildir. Yani, kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden biridir.

Dipnot-1: "Ay için de menziller takdir ettik." Yâsin Sûresi, 36:39.
Dipnot-2: "Yılları ve hesabı bilesiniz diye." Yûnus Sûresi, 10:5.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye