Kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, aralarında fark yoktur

Kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, aralarında fark yoktur

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Vâcibü'l-Vücud, zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef'âlinde de benzemiyor.

Çünkü, Vâcibü'l-Vücudun kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, fert-nev', cüz-küll aralarında fark yoktur.

Ve keza, O'nun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat, mümkinin kudreti bu derece değildir.

Bunun için nefis, Vâcibü'l-Vücudun ef'âlini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor. Fiili fâilsiz zannediyor.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye