Küçük hayvanlar da Allah'tan maadâ kimseyi Rab tanımıyorlar

Küçük hayvanlar da Allah'tan maadâ kimseyi Rab tanımıyorlar

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

وَاللهُ مِنْ وَرَۤائِهِمْ مُحِيطٌ 1 Evet, Allah, ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfâtıyla muhittir. Daire-i ihâtasından hariç birşey yoktur.

Fakat, insan cüz'î ve kısa zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyârâtı tedvir ettiğine bakarken, meselâ arı gibi küçük hayvanlarla iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü Vâcibü'l-Vücudu, mümkine kıyas ediyor.

Halbuki, bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 1 kaziyesince Hâlıklarını tesbih etmekle, Allah'tan maadâ kimseyi Rab tanımıyorlar.

Binaenaleyh, büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur.

Dipnot-1: "Allah onları arkalarından kuşatıcıdır." Bürûc Sûresi, 85:20.
Dipnot-2: "Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 17:44.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye