Konferansta, Nurlar çok methedilmiş, komünistler tarafından itirazlar yapılmış

Konferansta, Nurlar çok methedilmiş, komünistler tarafından itirazlar yapılmış

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin İstanbul Mahkemesinde beraati münasebetiyle Bağdat'tan gelen tebrik telgrafı

Sebilürreşad mecmuasına,
İstanbul

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretlerinin beraat kararı, bizleri sonsuz bir sevinç içerisinde bıraktı. Bu sevincimize vesile olan bu âdil hükme istinaden, Türk Mahkemesine ve fahrî avukatlarına teşekkürlerimizi, Üstad ve kardeşlerimize tebriklerimizi mecmuanız vasıtasıya bildiririz.

Irak
Emced Zuhavi

***

Pakistan'daki Nur talebelerinin Üstad Said Nursî'den istedikleri mesaj münasebetiyle, Irak'taki bir Nur talebesinin gönderdiği mektup

Bundan birkaç gün evvel, Pakistan'da talebeler konferansı vardı. Hazret-i Üstaddan bir mesaj istemişlerdi ve bunun tarihî bir tesiri olacaktı. Haber aldık ki, Salih, Nur talebeleri namına bir mesaj göndermiş. Sizlere de yazmışlar ki, acele Hazret-i Üstada bildirirsiniz. Konferansta, Hazret-i Üstad ve Nurlar çok methedilmiş. Komünistler tarafından itirazlar yapılmış. Fakat reis hepsini reddetmiş. Hazret-i Üstadın fotoğrafları teşhir edilmiş. Yakında Nur ve Nura ait uzun ve resimli bir yazı ile bir mecmua çıkaracaklarmış. Sonsuz selâm ve dualar.

Ahmed Ramazan

Tarihçe-i Hayat