Kimi karnı üstünde, kimi iki ayak üstünde, kimi de dört ayak üstünde yürür

Kimi karnı üstünde, kimi iki ayak üstünde, kimi de dört ayak üstünde yürür

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nur 45-46. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

45 . Ve Allah, (yeryüzünde) hareketli olan her canlıyı sudan yaratmıştır. Artık onlardan kimi karnı üstünde (sürünerek) yürür; kimi iki ayak üstünde yürür; kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir. (*)

46 . And olsun ki, (biz size hakîkati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.

(*) “Nutfe (bir damla su) denilen mütemâsil (birbirinin misli) su katrelerinden (damlalarından) ve toprağa, müteşâbih (birbirine benzer) tohumlarından ve az farklı habbeciklerinden (dâneciklerinden) ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden, hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından o hadsiz efrâdı (ferdleri) bulunan ve birbirinden sûretçe, san‘atça ve maîşetçe (yaşayışça) ayrı ayrı yüz binler zîhayatları (canlıları) dirilten ve zeminde (yeryüzünde) husûsan bahar sahîfesinde yüz bin başka başka kitabları berâber, birbiri içinde, hatâsız, gāyet mükemmel yazan; hadsiz bir dikkat ve nihâyetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir Zât-ı Hayy-ı Kayyûm (hayat sâhibi ve herşeyi varlıkta tutan) ve Muhyî bir Hallâk-ı Alîm (hayat verici sonsuz ilim sâhibi bir yaratıcı) olduğuna kanâat getirmeyen, elbette hem kendini, hem bütün zeminde ve zaman şerîdine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve fezâ yüzlerinde bulunmuş olan bütün zîhayatları inkâretmeğe ve en ahmak ve bedbaht bir zîhayat olmağa mecburdur.” (Şuâ‘lar, 15. Şuâ‘, 565)