Kim, kendini Allah’a teslîm ederse, muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur

Kim, kendini Allah’a teslîm ederse, muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Lokman Suresi 21-22. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

21 . Ve onlara: “Allah’ın indirdiğine tâbi‘ olun!” denildiği zaman: “Hayır! (Biz) atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tâbi‘ oluruz!” derler. Ya şeytan, onları o alevli ateşin azâbına çağırıyor idiyse! (Yine de onlara mı tâbi‘ olacaklar?)

22 . Hâlbuki kim, iyi bir kimse olarak kendini Allah’a teslîm ederse, o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur. (Bütün) işlerin âkıbeti ise, Allah’a (varacak)tır.