Kaza yönetmeliğine uymayana 80 bin lira ve kapatma cezası kapıda

Kaza yönetmeliğine uymayana 80 bin lira ve kapatma cezası kapıda

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlar, artık büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla büyük kaza önleme politika belgesini, güvenlik raporu ve acil durum planı hazırl

A+A-

Fatih Karakılıç'ın haberi:

 Hazırlanan yönetmeliğe uymayan işletmeleri ise 80 bin TL’den başlayan para ve kapatmaya kadar varan cezalar bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’ geçtiğimiz 29 Aralık’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Patlayıcı, parlayıcı, toksit maddeler ile (Petrol ürünleri, LPG gibi sıvılaştırılmış çok kolay alevlenir gazlar ve doğalgaz, bor, krom, sülfür, arsenik, etilen) çalışan işletmeler işletmeler yönetmelikte belirtilen miktarı aştığında Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenme Raporu hazırlamak zorunda kalacak.

UYMAYANA 80 BİN LİRADAN BAŞLAYAN CEZA KESİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Avrupa Birliği’nin (AB) Konsey direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmeliğe uymayan işverenler 80 bin liradan başlayan cezaları ödemek ve de işyerinin kapatılmasıyla karşı karşıya kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyon içinde çalışacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sıkı denetimler ve yüksek para cezaları ile büyük endüstriyel kazalar sonucu insan, çevre ve ekonomiye gelecek zararı en aza indirmeyi hedefliyor. Yönetmeliğe göre; işletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri alacak. İşveren faaliyete geçmeden önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirimini yapacak. Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlendirme belgelerini güvenlik raporuyla birlikte dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderecek. İşletmeci, risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük kaza senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda ayrıntılı bilgi hazır bulunduracak ve Bakanlığı bilgilendirecek.

GÜVENLİK RAPORU YETERSİZ OLAN İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULACAK

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme politika belgesi için işlemlerin online olarak takip edilebileceğini söyledi. Bozkır şunları kaydetti: "İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yükleyecek sonra, aslını işyerinde saklayacak. Büyük kaza önleme politika belgesi; faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay içerisinde hazırlanacak. Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, hazırlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inceleme sonucu, belirtilen güvenlik raporu formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre güvenlik raporunda istenen bilgisi tam olan güvenlik raporu yeterli bulursa, bu durum işletmeciye bildirecek ve yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilecek. Güvenlik raporunda istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen format uygunsuzluğunun veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye 60’şar iş günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilecek. İşletmeciye verilen her 60 iş günlük süre içerisinde işletmecinin, format uygunsuzluğunu veya güvenlik raporundaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de içeren güvenlik raporunun son halinin tümünü Bakanlığa ulaştırması gerekecek."

Verilen süre sonunda güvenlik raporundaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda güvenlik raporu yetersiz bulunacak ve kuruluşta iş tamamen durdurulacak. İşletmeci tarafından kuruluşa ait güvenlik raporunun gönderilmemesi veya kuruluşun güvenlik raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde, kuruluşta iş tamamen durdurulacak. Güvenlik raporunun her beş yıllık süre içerisinde güncellenecek ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderecek.

İşletmecinin güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren 30 iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndereceğini hatırlatan BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, belirtilen sürede kuruluşa ait acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaşmaması halinde dâhili acil durum planının olmadığı kabul edileceğini ve yasal işlem yapılacağını söyledi. Bozkır, teftişler sonucunda, dâhili acil durum planını, eksik bilgi tespit edilmesi halinde, söz konusu eksik bilgiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki dört kopyası olarak gönderileceğini dile getirdi.

Dâhili acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükleyeceğini anlatan Bozkır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Dâhili acil durum planının tümünün incelendiği durumlarda bu incelemeyi söz konusu planın kendisine ulaşmasını müteakiben 4 ay içerisinde, inceleme sonucu yeterli bulunmayan dâhili acil durum planına ilişkin eksik bilginin incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde tamamlayacak. Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından gereken bilgiler mülki amir ve ilgili kurumları haberdar edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sistemdeki tüm bilgilere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ise sistemdeki bilgilerden afet ve acil durum hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli olanlarına erişimini sağlanacak." dedi.

Denetimlerin yılda en az bir kez yapılacağına işaret eden Bozkır, yönetmelik kapsamında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen durdurulacağını açıkladı. Bozkır, yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimlerinin koordinasyon içinde hazırlanan bir denetim planına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından programlı ve program dışı denetimler yapılmak suretiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

YILDA EN AZ BİR DENETİM YAPILACAK

Bozkır şöyle devam etti: "Denetimler yılda en az bir kez yapılacak. Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen durdurulacak. Güvenlik raporu inceleme komisyonu kusurları tespiti halinde, tespitin yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde komisyon tarafından kuruluşta işin durdurulmasını gerektiren tespitleri içeren ve komisyonun durdurma kararını belirten bir tutanak düzenleyecek. Bu tutanak, düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine gönderilecek. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilecek. Kuruluşun tamamında iş durdurularak ve kuruluş mülki idare amirinin emriyle mühürlenme işlemi yapılacak. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenip ve bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimine gönderilecek."

Cihan

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.