Kâinat bir şeceredir (ağaç) hayvanat çiçekleri, insanlar semereleridir

Kâinat bir şeceredir (ağaç) hayvanat çiçekleri, insanlar semereleridir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Kâinat bir şeceredir. Anâsır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir.

Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü'l-Enbiyâ ve'l-Mürselîn, İmâmü'l-Müttakîn, Habîbi Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Muhammed'dir.

عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ مَادَامَتِ اْلاَرْضُ وَالسَّموَاتُ 1

Dipnot-1: Yer ve gökler devam ettikçe salâvatın en üstünü onun üzerine olsun.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye