1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Jochahim du Rulpp: Kur’ân basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri tarif ediyor
Jochahim du Rulpp: Kur’ân basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri tarif ediyor

Jochahim du Rulpp: Kur’ân basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri tarif ediyor

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

KUR'AN BÜTÜN DİNÎ KİTAPLARA FÂİKTİR!

Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor:

İslâmiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celb etmeyen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvelâ şunu itiraf etmek lâzımdır: Kur’ân, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplara fâiktir. Kur’ân’ın tarif ettiği basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak, bu mukaddes kitap sayesinde, bütün dünyanın bazı kısımlarıyla, haşarat mahşeri olan Asya’nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün sâliklerine farz etmekle, birçok tahripkâr mikropları imha etmiştir.

Jochahim

İşaratü'l-İ'caz