İyilik yapmak ancak böyle kimselere yakışır

İyilik yapmak ancak böyle kimselere yakışır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Ümâme (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asâletli ve ağır başlı olan kimselere yakışır.

(Camiüssağir-2119)