İnsanoğlunun iyi ve kötü olduğunun dört işareti

İnsanoğlunun iyi ve kötü olduğunun dört işareti

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Sa'd bin Ebî Vakkas (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Allah'tan hayırlısını dilemesi insanoğlunun iyi olduğunun işaretidir.
Allah'ın takdir ettiğine rızâ göstermesi insanoğlunun iyi olduğunun işaretidir.
Allah'tan hayırlısını dilememesi, insanoğlunun kötü olduğunun işaretidir.
Allah'ın takdirine hoşnutsuzluk göstermesi de insanoğlunun kötü olduğunun işaretidir.

(Camiüssağir-8252)