İnsanlar bir şeyi lâyık olduğundan fazla yüceltirlerse

İnsanlar bir şeyi lâyık olduğundan fazla yüceltirlerse

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Said bin Müseyyeb (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

İnsanlar bir şeyi lâyık olduğundan fazla yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır.

(Camiüssağir-2140)