İnsanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık

İnsanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 26-31. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

26, 27-Şüphesiz insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. (Cinlerin babası olan) Cânn’ı da, daha önce sıcağıyla öldüren (dumansız) ateşten yaratmıştık.

28-Hani Rabbin meleklere buyurmuştu ki: “Şüphesiz ben, kuru bir çamurdan, sûretlenmiş bir balçıktan bir insan yaratıcı olan (Rabbiniz)im.”

29-“Artık onu (insan olarak yaratıp) düzelttiğimde ve ona (yarattığım) rûhumdan (*) üflediğimde, hemen ona secde ediciler olarak yere kapanın!”

30, 31-Bunun üzerine meleklerin hepsi, hep birlikte secde etti. Ancak (cinlerden olan) İblis hâriç! (O,) secde edenlerle berâber olmaktan kaçındı!

(*) Burada geçen “(yarattığım) rûhumdan” ta‘bîri, insanın şerefini yükseltmek makāmında söylenmiştir. Kâ‘be’ye “Beytullah” (Allah’ın evi) denilmesi gibi. (Celâleyn Şerhi, c. 4, 181)