İnsan, 'o kıyâmet günü ne zaman' diye sorar

İnsan, 'o kıyâmet günü ne zaman' diye sorar

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Suresi 5-15. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

5,6 . Fakat insan önünde(ki gelecekte) de günâh işlemek ister. (*) “O kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.

7,8,9 . Fakat; göz kamaştığı, ay tutulduğu (ışığı giderildiği) ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman!

10 . O gün insan: “Kaçacak yer nerede?” der!

11,12 . Hayır! Sığınacak bir yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur.

13,14,15 . O gün insan, (yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geri bıraktığı (herşeyi)nden haberdâr edilir. Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma‘zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir!

(*) Bu âyet-i celîleye: “Fakat insan önündekini (kıyâmeti) yalanlamak ister!” diye de ma‘nâ verilmiştir. (Celâleyn Şerhi, c. 8, 173)