İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Suresi 1-4. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

1 . Kıyâmet gününe yemîn ederim!

2 . (Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn ederim (ki öldükten sonra diriltileceksiniz)!

3,4 . İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yeteniz.