1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell: Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur
İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell: Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur

İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell: Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

KUR'AN, BEŞERİYETE İLÂHÎ BİR LÜTUFTUR. KUR'AN MUZAFFER CUMHURİYETLER MEYDANA GETİRMİŞTİR!

Kur’ân âyetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell, şu hakikatleri itiraf ediyor:

Kur’ân, Arabistan’ın basit bedevîlerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki, bunların âdetâ meşhur olduklarını zannedersiniz. Hıristiyanların telâkkisine göre Kur’ân’ın nâzil olmuş bir kitap olduğunu söyleyecek olsak bile, Kur’ân putperestliği imha; Allah’ın vahdaniyet akîdesini tesis; cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga; çocukları diri diri gömmek gibi vahşî âdetleri izale; bütün hurafeleri istîsal; taaddüd-ü zevcatı tahdit ile, bütün Araplar için İlâhî lütuf ve nimet olmuştur.

Kur’ân bütün kâinatı yaratan, gizli ve âşikâr herşeyi bilen Kadîr-i Mutlak sıfatıyla Zât-ı Kibriyayı takdis ve tebcil ettiğinden, her sitayişe şayandır. Kur’ân’ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en derin hakikati, en kuvvetli ve mülhem hikmeti takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur’ân, devamlı memleketler değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hâdim olacak esasları muhtevî olduğunu ispat etmiştir. Kur’ân’ın esaslarıyladır ki, fakr ve sefaletleri ancak cehaletleriyle kabil-i kıyas olan, susuz ve çıplak bir yarımadanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimî sâlikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. Filhakika Müslümanların heybetidir ki, Füsdat, Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hıristiyan Avrupa’yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişlerdir.

Rodwell 1

1 : John Medows Rodwell, The Koran Translated from the Arabic, s.15

İşaratü'l-İ'caz