İffetli kadınlara zinâ isnâd edenin ebedî olarak şâhidliğini kabul etmeyin! 

İffetli kadınlara zinâ isnâd edenin ebedî olarak şâhidliğini kabul etmeyin! 

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nur 4-5. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

4 . İffetli kadınlara zinâ isnâd eden, sonra dört şâhid getiremeyenler(in herbirin)e seksen sopa vurun ve ebedî olarak onların şâhidliğini kabûl etmeyin! İşte onlar, fâsıkların ta kendileridir.

5 . Ancak, bundan sonra tevbe eden ve (hâllerini) düzeltenler müstesnâ. Artık şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.