Her insanın en ehemmiyetli endişesi o idamhaneye girmek keyfiyetidir

Her insanın en ehemmiyetli endişesi o idamhaneye girmek keyfiyetidir

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faidesi: Üçüncü Meselede izah edilen ve Gençlik Rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir.

Evet, her insanın, her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Birtek dostu için ruhunu feda eden o bîçare insanın, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedî bir müfarakat içinde idam olmalarını tevehhüm edip Cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit, âhirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı... “Bak” dedi. O, imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhâniyeyi, o dostları ebedî ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurâne bir nuranî âlemde onu da bekliyorlar vaziyetinde m

Bediüzzaman Said Nursi
Asa-yı Musa