Haydi! Üç çatallı bir gölgeye gidin!

Haydi! Üç çatallı bir gölgeye gidin!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mürselat Sûresi 29-36. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

29-(Ki o gün kâfirlere şöyle denilir:) “Kendisini, yalanlamakta olduğunuz (azâb)a gidin!”

30-“(Haydi!) Üç çatallı bir gölgeye (Cehennemin dumanına) gidin!”

31-(O,) ne gölgelendiricidir ne de alevden korur.

32-Çünki o (Cehennem), saray gibi (büyük) kıvılcımlar saçar.

33-Sanki o (sıçrayan kıvılcımlar, peşpeşe gelen) sarı develer gibidir.

34-Yalanlayanların o gün vay hâline!

35-Bu, (onların artık) konuşamayacakları bir gündür!

36-Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler!