Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâmda hiç yeri yoktur

Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâmda hiç yeri yoktur

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Câbir bin Semûre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâmda hiç yeri yoktur, Müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlâkı en güzel olanlarıdır.

(Camiüssağir-2082)