Haya ve dili muhafaza îmandan iki bölümdür

Haya ve dili muhafaza îmandan iki bölümdür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Ümâme (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Haya ve dili muhafaza îmandan iki bölümdür. Hayâsızlık ve dili kötüye kullanma ise, münafıklıktan iki bölümdür.

(Camiüssağir-3866)