Hased bütün günahların köküdür

Hased bütün günahların köküdür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Me'sûd (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kibirden sakının! Çünkü şeytanı Âdem'e secde etmemeye sürükleyen kibirdir.

Hırstan sakının! Çünkü Hz. Adem'i yasak ağaçtan yemeye sevkeden hırstır.

Hasedden sakının! Çünkü Adem'in iki oğlundan birisinin diğerini öldürmesi hased yüzündendir. Hased bütün günahların köküdür.

(Camiüssağir-2926)