Hased ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir

Hased ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Hasedden sakının. Çünkü hased ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir.

(Camiüssağir-2908)