Günah, âlimler fetva verseler bile ruhun hoşlanmadığı, kalbin ısınamadığı şeydir

Günah, âlimler fetva verseler bile ruhun hoşlanmadığı, kalbin ısınamadığı şeydir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Sa'lebe (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

İyilik, yapıldığında ruhun rahata erdiği, kalbin huzur bulduğu şeydir. Günah ise, âlimler fetva verseler bile ruhun hoşlanmadığı, kalbin ısınamadığı şeydir.

(Camiussağir-3198)