Gözün ibâdetten nasibini verin, bu da şöyledir

Gözün ibâdetten nasibini verin, bu da şöyledir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Saîd (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Gözün ibâdetten nasibini verin. Bu da Kur'ân-ı Kerime bakmak, onu tefekkür etmek ve hayret verici âyetleri üzerinde düşünüp ibret almaktır.

(Camiüssağir-1161)